Contact

 Marieke Tijs
Traaij 191
3971 GV, Driebergen-Rijsenburg
info(apenstaartje)marieketijs.nl

Contactformulier

For a worldwide listing of certified NeuroMovement® professionals serving Children with Special Needs, please visit www.NeuroConnect.world

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgverlener volgens de wet Wkkgz aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. Neurobeweging is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Als u vragen of gevoelens van onvrede heeft over de behandeling dan vraag ik u dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Wanneer u het gevoel heeft dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u een geschil melden bij Stichting Zorggeschil op: www.zorggeschil.nl/clienten

MELDCODE KINDERMISHANDELING

Bij vermoedens van kindermishandeling, kindermisbruik of verwaarlozing wordt dit met de ouders besproken. Mocht daar aanleiding toe zijn dan kan er contact worden opgenomen met het advies en meldpunt Veilig Thuis. Ons handelen in deze verloopt volgens het stappenplan van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.